O nas

 

Nr konta bankowego stowarzyszenia:

BGŻ S.A,  nr rachunku :  98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 

Statut stowarzyszenia:

Statut (format PDF)

Regulamin Walnego Zebrania (format PDF)