Aktualności

(link)  Informacja reklamowa

Rok 2019

Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia Pomysł Na Życie  (sprawozdawcze ) odbędzie się: 

5 czerwca 2019 r. ( środa ), o godz.16.30,  w Sektorze 3 ( sala konferencyjna ). Obecność obowiązkowa!

Zapraszamy!

Porządek Zebrania:

  

Rok 2018

Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia Pomysł Na Życie  (sprawozdawcze ) odbędzie się w poniedziałek  04.VI.2018 r. o godz 16.30  w dużej, połączonej sali warsztatowej na piętrze Sektora 3.  Obecność obowiązkowa!

SPIS  INFORMACJI O ZEBRANIU w dniu 04.VI.2018 r.

 

  1.  Porządek Walnego 04.VI.2018 r. ( link ): porządek_zwzcz

 

 2.   Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wprowadzenie (link): sprawozdanie

 

  3  Bilans i  R-k wyników za 2017 r.  (link): bilans

 

 4.   Informacja dodatkowa (link): informacja_dodatkowa

 

 

 

Archiwum - Rok 2017

Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia, w tym roku sprawozdawczo - wyborcze   ( zaczniemy 3-cią trzyletnią kadencję )   odbędzie się w czwartek  25.V.2017 r. o godz 16.30 - ok. 19.00  w sali konferencyjnej Sektora 3.  Obecność obowiązkowa!

SPIS  INFORMACJI O ZEBRANIU w dniu 25.V.2017 r.

 

  1.  Porządek Walnego 25.V.2017 r. ( link ): porządek_zwzcz

  2.   Bilans za 2016 r.  (link): bilans

 3.   Informacja do sprawozdania finansowego za 2016 r. (link): r-k wyników

Gdyby ktoś chciał kandydować do władz Stowarzyszenia ( Zarząd, Komisja Rewizyjna ) niech się zgłosi do piątku 19.V.17 r ( na spotkaniu inf-integracyjnym w piątek, godz. 10-12.00  lub tel. 692479524 ).

 

Od I - IV. 2017r można przekazywać 1% podatku od dochodu za 2016r na cele statutowe stowarzyszenia Pomysł na Życie:

 

www.e-deklaracje.gov.plwww.e-pity.pl lub www.szybkipit.pl- to strony internetowe, na których każdy emeryt ( po otrzymaniu z ZUS rozliczenia osiągniętych w 2016r dochodów - PIT 40 ) może wypełnić i elektronicznie wysłać do Urzędu Skarbowego swój PIT-37 i przekazać 1% podatku na stowarzyszenie Pomysł na Życie - KRS: 0000385766, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław ( zgodnie z instrukcją na stronie trzeba ściągnąć program PDF Adobe Reader i zainstalować wtyczkę ( plug-in ) oraz spisać z PITu-40 lub PITu-37 z roku ubiegłego, przychód za 2015 co zastępuje podpis ). 
Jeśli ktoś nie potrafi sam się rozliczyć, możemy to zrobić za niego: proszę przyjść na nasz dyżur w każdy piątek o godz. 10 - 12.00 do Sektora 3 i mieć ze sobą ww dokumenty.

 

Archiwum - Rok 2016

W dniu 16.VI.16r o godz. 16.30 w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków ( sprawozdawcze ) stowarzyszenia Pomysł na Życie. Obecność na Zebraniu jest statutowym obowiązkiem Członków.

  - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2105 (link):  Sprawozdanie_2015

 

 Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ( sprawozdawczego ) Członków Stowarzyszenia

 Pomysł na Życie w dniu 16.VI. 2016r.

 

 1. I.Otwarcie obrad - prezes.
 2. II.Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - prezes.
 3. III.WybóPrzewodniczącego  i przekazanie mu prowadzenia Walnego Zebrania - prezes.
 4. IV.Wybór Sekretarza i Komisji Wnioskowej ( 2 osoby ) – przewodniczący.
 5. V.Przedstawienie i przyjęcie Porządku obrad ZWZCZ oraz poinformowanie zebranych o możliwości składania wniosków do Komisji Wnioskowej - przewodniczący.
 6. VI.Przedstawienie sprawozdania:

 Merytorycznego z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2015r ( wg wzoru MPIPS dla OPP ) w tym omówienie Sprawozdania finansowego za 2015r – prezes oraz  Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

 

 1. VII.Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie a następnie podjęcie Uchwał :

 

       Uchwała  nr 1 –  O przyjęciu Sprawozdania  z działalności zarządu Stowarzyszenia w 2015r, w tym sprawozdania  finansowego za 2015r oraz

                               Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r  i przeznaczeniu całości zysku, osiągniętego w 2015r na działalność statutową w latach następnych.

 

       Uchwała  nr 2 -  O udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015r na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

 1. VIII.Przedstawienie Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość  - prezes.
 2. IX.Dyskusja, głi podjęcie Uchwały nr 3 – O przyjęciu Planów Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość.
 3. X.Rozpatrzenie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej w trakcie
 4. XI.Podziękowanie dla wolontariuszy, prowadzących zajęcia w 2015r - wiceprezes.
 5. XII.Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad ZWZCZ- prezes.

 

Sekretarz  posiedzenia                                                                   Przewodniczący posiedzenia

 

 

SPIS  TREŚCI 

  1.  Podsumowanie I kadencji i plany na przyszłość. (link): podsumowanie


  2.  Porządek Walnego 28.V.2015 r. ( link ): porządek_walnego

  3.   Bilans za 2014 r.  (link): bilans 

 4.   Informacja do sprawozdania finansowego za 2014 r. (link): informacja_dodatkowa

 Foto WZ

Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie Pomysł na  Życie ( język angielski, gimnastyka ogólna, rehabilitacyjna, zajęcia taneczne, basen, joga, zajęcia taneczno-rekreacyjne, nordic walking i ewentualnie inne).          

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i organizuje zajęcia dla swoich członków i osób spoza stowarzyszenia, które: 

 1. mogą wpisać się do stowarzyszenia,
 lub
 2. zrobią darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia ( wpłata na konto bankowe:
     BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750
     w wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia ( 30 zł za pół roku lub 60 zł za rok),
 3. 
Od kwietnia 2016r Stowarzyszenie realizuje swoje zajęcia edukacyjne i spotkania informacyjno integracyjne w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu a sportowe w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 na ul. Jeleniej 7 lub Gwarnej 10 we Wrocławiu wg grafiku podanego na stronie w zakładce: Propozycje zajęć, na blogu:www.babielato2010.blogspot.com i tablicy informacyjnej w Sektorze 3.
Kontakt z nami i możliwość przekazania nam 1% podatku za 2015r ( łącznie z elektronicznym rozliczeniem pitu- trzeba przynieść Pit 40 z tego roku i Pit 40 lub 37 z zeszłego roku, zastępujące podpis ) - w każdy piątek o godz. 10-11.00 na dyżurze w Sektorze 3 ( tel. 692479524 ).