Zajęcia

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011 r.......

                

proponuje, swoim członkom i osobom

spoza Stowarzyszenia, autorski blok zajęć:

 

Poniedziałek 02.XII.19 r .

 •  9 - 10.00 - gimnastyka poranna  z Elą Sarek, Przestrzeń Trzeciego Wieku, Plac Solidarności 1/3/5, IV piętro. Zapraszamy !
 • 12.00 - 13.30 - Joga, duża sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni/szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ),  wolne miejsca-zapraszamy!

Wtorek 03.XII.19 r.

 • 12 - 14.00 - Język angielski z Elą Sarek , Sektor 3.
 • 18.30 - 19.30 - Gimnastyka ogólna, sala gimnastyczna SP nr 5 na ul. Jeleniej 7,  wolne miejsca-zapraszamy! 

Środa 04.XII.19 r

 • 11.00 - 12.30  - Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy! 

Czwartek 05.XII.19 r. 

 • 11 - 12.30 - Rozmówki angielskie z Danką Minowską, Sektor 3.

 Piątek 06.XII.19 r.                                                                                            

 •  10 - 12.00 -  Spotkanie informacyjno - integracyjne ( dyżur ),

         a w tym obchody solenizantów II, III i IV kwartału 2019r oraz Mikołajki ,

          Sektor 3. Zapraszamy!

 • 12 - 14 - Rozmówki angielskie z Danką Minowską ( w czwartek nie było wolnej sali ).

Propozycje zajęć  są podane także na naszej stronie internetowej - klik:  http://babielato2010.blogspot.com/

 Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)

 1. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 2. Od 15.VII.19 r. Sprawozdania merytoryczne i finansowe  za 2018r  stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Narodowego Instytutu Wolności ( NIW ) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania 1%- możecie się z nimi zapoznać!
 3. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło  1480 zł  tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2018 r ( 890 zł za 2017 r1600 zł za 2016r,  2300 zł za 2015 r i  1850 zł za 2014 r )  od 30 podatników ( 22 podatników za 2017 r, 33 podatników za 2016 r, 44 podatników za 2015 r i 31 podatników za 2014 r ). Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
 4. Umowa  z Sektorem 3 -  O współpracy, udzieleniu adresu na siedzibę i zawieszeniu serwera - jest ważna do końca 2020r.
 5.  Od VIII.16r mamy ponownie do dyspozycji szafkę - tym razem nr 13. 
 6.  Prosimy wpłacać składki  przelewem lub w piątki o godz. 10-12 na spotkaniach w Sektorze 3 ( na początku danego kwartału ).                                                              
 7. Od 1.V.2019r  ponownie wzrosła opłata za salę gimnastyczną Gwarna, użyczaną przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z 10 zł/h + 8% Vat do 25 zł/h+8%Vat. ( poprzednia podwyżka była od 1.IX.2016r z 5 zł/h+8%Vat do 10 zł/h+8%Vat ).  Jest to i tak cena preferencyjna ze względu na to, że jesteśmy senioralną organizacją pozarządową.