Zajęcia

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011 r.......

                

proponuje, swoim członkom i osobom

spoza Stowarzyszenia, autorski blok zajęć:

 

 Poniedziałki.  

                             - 12.00 - 13.30   Joga, duża sala gimnastyczna,

                                                         ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni

                                                         szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ), 

                                                                 wolne miejsca -zapraszamy! 

 Czwartki .   ( od 5.IX.19 r- sala komputerowa, wyjątkowo w tym dniu )

                      - 11 - 12.30   Rozmówki angielskie z Danką Minowską

                                               ( wznowienie po wakacjach ), Sektor 3.  

 Środy.  

                      - 11.00 - 12.30   Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, 

                                                    wolne miejsca-zapraszamy! 

Piątki.                                                                                             

                         - 10.00 - 12.00   Spotkanie informacyjno - integracyjne + gra w SKRABLE, 

                                                    Sektor 3. Zapraszamy.   

Propozycje zajęć  są podane także na naszej stronie internetowej - klik:  http://babielato2010.blogspot.com/

 

  1. Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)
  2. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
  3. Od 15.VII.19 r. Sprawozdania merytoryczne i finansowe  za 2018r  stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Narodowego Instytutu Wolności ( NIW ) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania 1%- możecie się z nimi zapoznać!
  4. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło  1480 zł  tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2018 r ( 890 zł za 2017 r1600 zł za 2016r,  2300 zł za 2015 r i  1850 zł za 2014 r )  od 30 podatników ( 22 podatników za 2017 r, 33 podatników za 2016 r, 44 podatników za 2015 r i 31 podatników za 2014 r ). Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
  5. Umowa  z Sektorem 3 -  O współpracy, udzieleniu adresu na siedzibę i zawieszeniu serwera - jest ważna do końca 2020r.
  6.  Od VIII.16r mamy ponownie do dyspozycji szafkę - tym razem nr 13. 
  7.  Prosimy wpłacać składki  przelewem lub w piątki o godz. 10-12 na spotkaniach w Sektorze 3 ( na początku danego kwartału ).                                                              
  8. Od 1.V.2019r  ponownie wzrosła opłata za salę gimnastyczną Gwarna, użyczaną przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z 10 zł/h + 8% Vat do 25 zł/h+8%Vat. ( poprzednia podwyżka była od 1.IX.2016r z 5 zł/h+8%Vat do 10 zł/h+8%Vat ).  Jest to i tak cena preferencyjna ze względu na to, że jesteśmy senioralną organizacją pozarządową.