Zajęcia

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011 r.......

Proponuje swoim członkom i osobom                                    spoza Stowarzyszenia autorski blok zajęć:

  

Poniedziałek 10.12.18 r.

 • 12.00 - 13.30 - Joga, duża sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni/szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ),  wolne miejsca-zapraszamy!.  

Wtorek 11.12.18 r.       

 •  9 - 10.00   - gimnastyka ogólna ( z Elą Sarek ),  mała sala gimnastyczna , ul. Gwarna          10,  wolne miejsca-zapraszamy! WZNOWIENIE! 

 • 12.00 - 14.00  - język angielski ponadpodstawowy ( z Elą Sarek , sala na parterze)

 • 14.00 - 16.00  Scrable, sala na parterze,  wolne miejsca-zapraszamy! , Sektor 3 .

Środa 12.12.18 r.

 • 11.00 - 12.30  - Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy!

Czwartek  13.12.18 r.

 •  11.00 - 12.30 - Rozmówki angielskie z Danką Minowską, mała sala warsztatowa na piętrze, Sektor 3.  
 •  17.15 - 18.15 - gimnastyka ogólna, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 na ul. Jeleniej 7wolne miejsca-zapraszamy!. 

Piątek 14.12.18 r .     

 • 10 - 12.00 - Spotkanie informacyjno - integracyjne + Spotkanie Opłatkowe ( organizacja, jak zwykle, spontaniczna - każdy przynosi coś małego a przede wszystkim siebie ), Sektor 3,  Zapraszamy!.  
 • 12 - 13.00 - Nordic Walking z Krysią i Janem Kowalskimi ( IV i I miejsce w tegorocznych zawodach seniorów w Nordic Walking ) ). Na początek można nie mieć kijków- użyczą je pp. Kowalscy ). ZAPRASZAMY!                            

Popozycje zajęć  są podane także na naszej stronie internetowej - klik:  http://babielato2010.blogspot.com/

Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)

  1. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
  2. Od 17.VII.18 r. Sprawozdania merytoryczne i finansowe  za 2017r  stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MZPIPS) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania - możecie się z nimi zapoznać!
  3. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło   890 zł  tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2017 r 1600 zł za 2016r,  2300 zł za 2015 r i  1850 zł za 2014 r )  od 22 podatników ( 33 podatników za 2016r, 44 podatników za 2015 r i 31 podatników za 2014 r ). Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
  4. 27.I.2016 r. podpisaliśmy z Sektorem 3 (Umbrella) Umowę o współpracy, Udzieleniu adresu na siedzibę i Zawieszeniu serwera na okres 3 lat (2016 - 2018 r.). Od piątku 26.VIII.16 mamy ponownie do dyspozycji szafkę - tym razem nr 13.             Prosimy wpłacać składki  przelewem lub w piątki o godz. 10-12 na spotkaniach w Sektorze 3 ( na początku danego kwartału ).
  5. Od 1.IX.2016r wzrosła opłata za sale gimnastyczne na ul. Gwarnej 10 ( użyczane od Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław ) z 5zł/h+Vat do 10zł/h+Vat!. Jest to i tak cena preferencyjna ze względu na to, że jesteśmy senioralną organizacją pozarządową. W innych przypadkach cena za użyczenie tej sali wynosi 30 lub 50 zł/h+Vat