Zajęcia

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011 r.......

Proponuje swoim członkom i osobom                                    spoza Stowarzyszenia autorski blok zajęć:

  

 Poniedziałek 18.06.18r.

  • 12.00 - 13.30 - Joga, duża sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni/szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ),  wolne miejsca-zapraszamy!

Środa 20.06.18r.

  • 11.00 - 12.30  - Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy! 

 Czwartek  21.06.18r.

  • 12.00 - 14.00 - Rozmówki angielskie - Odbędą się w Świecie Lodów!  ( Astra ).

Piątek 22.06.18 r.

  •  10 - 12.00 - SPOTKANIE OTWARTEdla osób ze  Stowarzyszenia i spoza, na którym nasze koleżanki, które w okresie IV-V.18r wyjechały na tygodniowe wyjazdy językowe i kompetencyjne na Maltę i Cypr w ramach projektu Erasmus+ ( partnerskiego z fundacją Umbrella ), opowiedzą o wyjeździe i podzielą sią swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Na spotkaniu będzie obecna koordynatorka projektu p. Beata Partyka.( sala na parterze ).Na Zebraniu Walnym 4.VI.18r sygnalizowałam, że takie zebranie się odbedzie i że to jest wymóg projektu oraz że prosimy o liczną frekwencję!!!!.
  • 14.30 - 16.00 - Joga mała sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, wolne miejsca-zapraszamy!