Zajęcia

W tym tygodniu tak jak w każdym od 2011 r.......

                

proponuje, swoim członkom i osobom

spoza Stowarzyszenia, autorski blok zajęć:

 

Poniedziałek 20.05.19 r.

                              - 12.00 - 13.30   Joga, duża sala gimnastyczna,

                                                         ul. Gwarna 10 (w podwórzu, wejście przy kwiaciarni

                                                         szlabanie od strony Gwarnej lub Dworcowej ), 

                                                                 wolne miejsca -zapraszamy! 

Wtorek 21.05.19 r.  

                                    -  9.00 - 10.00   Gimnastyka ogólna ( z Elą Sarek ),

                                                         mała sala gimnastyczna, ul. Gwarna 10,

                                                         wolne miejsca-zapraszamy! 

                                - 12.00 - 14.00  Język angielski ponadpodstawowy z Elą Sarek ,

                                                          sala komputerowa, Sektor 3.

Środa 22.05.19 r.

                           - 11.00 - 12.30  Joga, duża sala gimnastyczna,  ul. Gwarna 10, 

                                                        wolne miejsca-zapraszamy! 

Czwartek 23.05.19 r.

                           - 11.00 - 12.30  Rozmówki angielskie z Danką Minowską. Sektor 3.

                             - 17.15 - 18.15  Gimnastyka ogólna, sala gimnast. w SP nr 5 na ul. Jeleniej 7,

                                                     wolne miejsca-zapraszamy!

Piątek 24.05.19 r.                                                                                             

                            - 10 - 12.00   Spotkanie informacyjno - integracyjne, Sektor 3. Zapraszamy.   

                            - 12 - 13.00   Nordic Walking z Krysią i Janem Kowalskimi.

                                                  Na początek można nie mieć kijków - użyczą je pp. Kowalscy,

                                                  mają dwa koplety. ZAPRASZAMY!           

 

Propozycje zajęć  są podane także na naszej stronie internetowej - klik:  http://babielato2010.blogspot.com/

Nasz rachunek bankowy - BGŻ: 98 2030 0045 1110 0000 0379 0750 (wpłaty tytułem: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia lub składka członkowska)

    1. Nasz adres: Stowarzyszenie Pomysł na Życie, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
    2. Od 17.VII.18 r. Sprawozdania merytoryczne i finansowe  za 2017r  stowarzyszenia Pomysł na Życie, zgodnie z wymogami dla OPP, znajduje się w Bazie Sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MZPIPS) oraz na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia (pomyslnazycie.com.pl) w zakładce: Sprawozdania - możecie się z nimi zapoznać!
    3. Na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło   890 zł  tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2017 r 1600 zł za 2016r,  2300 zł za 2015 r i  1850 zł za 2014 r )  od 22 podatników ( 33 podatników za 2016r, 44 podatników za 2015 r i 31 podatników za 2014 r ). Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
    4. 27.I.2016 r. podpisaliśmy z Sektorem 3 (Umbrella) Umowę o współpracy, Udzieleniu adresu na siedzibę i Zawieszeniu serwera na okres 3 lat (2016 - 2018 r.). Od piątku 26.VIII.16 mamy ponownie do dyspozycji szafkę - tym razem nr 13.             Prosimy wpłacać składki  przelewem lub w piątki o godz. 10-12 na spotkaniach w Sektorze 3 ( na początku danego kwartału ).
    5. Od 1.IX.2016r wzrosła opłata za sale gimnastyczne na ul. Gwarnej 10 ( użyczane od Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław ) z 5zł/h+Vat do 10zł/h+Vat!. Jest to i tak cena preferencyjna ze względu na to, że jesteśmy senioralną organizacją pozarządową. W innych przypadkach cena za użyczenie tej sali wynosi 30 lub 50 zł/h+Vat