Realizowane projekty

   Do końca IX. 2016r na konto stowarzyszenia Pomysł na Życie wpłynęło 2300 zł od 44 podatników tytułem 1% odliczeń podatkowych za 2015r. To lepiej niż w ubiegłym roku. Wpłaty przeznaczymy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i prosimy pamiętać o nas za rok!.

 

I.   W dniu 24.V.15 r. stowarzyszenie Pomysł na Życie weźmie udział w IV Dolnośląskich  Targach Organizacji Pozarządowych 2015  na terenie Hali Stulecia w godzinach 10 - 18.00. Będziemy dyżurować na swoim stoisku namiotowym  i zaznajamiać zwiedzających z nasza działalnością. Na stoisku umieścimy duży plakat reklamowy ( roll-up ) Stowarzyszenia, tablice ze zdjęciami z najważniejszych wydarzeń z 4-letniej działalności  Stowarzyszenia, nowo powstającą Kronikę i będziemy rozdawać aktualnie  wydrukowane wizytówki reklamowe.  (link) plakat_reklamowy

II.   W dniu 28.V.15 r. o godzinie 9.30 - ok.12.30 w Sektorze 3 ( sala konferencyjna ) na ul. Legnickiej 65 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków ( sprawozdawcze ) stowarzyszenia Pomysł na Życie. Obecność członkowska na Zebraniu, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, jest OBOWIĄZKOWA!. Porządek  Zebrania i Sprawozdania merytoryczne z działalności i finansowe za 2014r ( w wersji OPP ) są umieszczone do wglądu w zakładce Aktualności

 

15.XII.14r znaleźliśmy się na liście organizacji pożytku publicznego ( OPP ) upoważnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( MPIPS ) do pobierania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014r.

Od stycznia do kwietnia 2015r możemy namawiać bliskich i znajomych do zrobienia 1% odpisu na nasze Stowarzyszenie.

1. Osoby pracujące do wypełnienia PITu potrzebują nazwę organizacji, na rzecz której przeznaczają swój 1% czyli: stowarzyszenia Pomysł na Życie i nasz nr KRS: 0000385766.

2. Emerycimuszą sami wypełnić PIT-37 ( tutaj także potrzebna jest nazwa i nr KRS ) i dostarczyć go do Urzędu Skarbowego lub przyjść z oświadczeniem podatkowym do Sektora 3, ul. Legnica 65 ( w każdy piątek o godz. 10 -12.00 na spotkanie informacyjno-integracyjne ) - będzie wytypowana osoba, która pomoże lub zrobi to za nas.

 Między innymi pilnie potrzebujemy funduszy na opłacenie sal na organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych, prowadzonych w większości przez naszych wolontariuszy. 

 

4 marca 2014r stowarzyszenie Pomysł na Życie uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP)

 

3.10.2013 r. złożyliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym  wniosek o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) naszemu Stowarzyszeniu.

 

W okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. zrealizowaliśmy:

Projekt "Aktywność dla naszego dobra" z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( PO FIO ) zakończyliśmy 19.XII.2012 rozdaniem uczestnikom pamiątkowych broszurek i płytki ze zdjęciami z przebiegu projektu.

Projekt został rozliczony w marcu 2013 r.