Sprawozdania

 

Sprawozdania za 2020 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Bilans za 2020 rok

Informacje dodatkowe i objaśnienia za 2020 rok

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

 

Sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

Bilans za 2019 rok

Informacje dodatkowe i objaśnienia za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

Sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Bilans za 2018 rok

Informacje dodatkowe i objaśnienia za 2018 rok

Rachunek zysków i strat za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

Sprawozdania za 2017 rok

Sprawozdanie merytorycze za 2017 rok

Bilans za 2017 rok

Informacje dodatkowe i objaśnienia za 2017 rok

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

 

Sprawozdania za 2016 rok

Bilans za 2016 rok,

Informacje ogólne za 2016 rok,

Informacje uzupełniające do bilansu za 2016 rok,

Rachunek zysków i strat za 2016 rok,

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok.

 

Sprawozdania za 2015 rok

Bilans za 2015 rok,

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 rok,

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia za 2015 rok,

Rachunek zysków i strat za 2015 rok.

 

Sprawozdania za 2014 rok

Bilans za 2014 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok,

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014 rok,

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia za 2014 rok,

Rachunek zysków i strat za 2014 rok.